Powered by Topicus

Topicus & Veiligheidsregio Haaglanden

Ambuplanner is ontwikkeld door Topicus in samenwerking met Veiligheidsregio Haaglanden. Topicus wil de zorg verbeteren door samen met partners, zorgverleners en cliënten samenwerking en kennisuitwisseling te verbeteren. Veiligheidsregio Haaglanden had een behoefte waar Topicus in de techniek kon voorzien. Samen ontwikkelde zij Ambuplanner.

Droom Ambuplanner

In 2020 wordt Ambuplanner in minimaal de helft van de Nederlandse ambulanceregio’s gebruikt voor de coördinatie van planbaar ambulancevervoer. Ook speelt het dan een rol bij het bredere logistieke vraagstuk voor spoedvervoer: ambulances met spoed, auto’s van huisartsenposten en bijvoorbeeld de thuiszorg. Verder wordt Ambuplanner steeds meer ingebed in de systemen van de regionale zorgpartners zodat zij makkelijk hun aanvragen kunnen indienen.

Betrekken van de eindgebruikers

Tijdens de ontwikkeling van Ambuplanner zetten wij continu de eindgebruiker centraal. Dit doen wij door middel van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Van te voren hebben wij een uitgebreid onderzoek gedaan naar de behoeften van professionele aanvragers en centralisten en hun huidige ervaring met het aanvragen van (zorg)ambulancevervoer. Wat is er goed en wat kan er beter? In totaal hebben er meer dan 100 professionele aanvragers deelgenomen aan ons onderzoek.