Sprint 3 – Een aanvraag beoordelen en de statuspagina updaten

Ruud Kuipéri Product Leader Urgent Care

De aanvrager kan nu een nieuwe aanvraag starten en versturen. Vervolgens moet deze aanvraag beoordeeld worden, zodat daarna de status van de aanvraag wordt bijgewerkt om de professionele aanvrager te blijven informeren. In deze ontwikkelsprint werken we dit verder uit.

Gepubliceerd op: Augustus 27, 2018

Goedkeuren of afkeuren van een nieuwe aanvraag

Een aanvraag die door een professionele aanvrager is gedaan komt binnen bij de centralist op de meldkamer ter beoordeling. Ruben en Tijmen hebben ervoor gezorgd dat alle nieuwe aanvragen binnen komen in het accordeerportaal voor de centralist. De centralist kan iedere aanvraag openen en vervolgens goedkeuren of afkeuren.

Updaten statuspagina

Nadat de centralist de aanvraag heeft beoordeeld krijgt de aanvraag een nieuwe status krijgen. Op die manier informeren we de professionele aanvrager over de aanvraag. Ruben en Tijmen hebben ervoor gezorgd dat de status wijzigt van ‘in beoordeling’ naar ‘goedgekeurd’ of ‘afgekeurd’. De afgekeurde aanvragen krijgen extra aandacht op de statuspagina. Voor deze aanvragen is namelijk actie vereist van de professionele aanvrager. Verder wordt de statuspagina iedere 30 seconden vernieuwd. Een professionele aanvrager kijkt daardoor altijd naar de meest recente status van de aanvraag.

Afsluiten met een demo

Aan het eind van deze ontwikkelsprint presenteert Tijmen de voortgang. We zijn erg tevreden met het resultaat. De communicatie tussen de verschillende systemen staat!