Sprint 8 – Mijlpalen bereikt

Ruud Kuipéri Product Leader Urgent Care

In alweer de achtste ontwikkelsprint hebben we een aantal mijlpalen bereikt.

Gepubliceerd op: November 05, 2018

Werkende koppeling met het Elektronisch Planbord

In deze sprint heeft Yannick samen met Marcel verder gewerkt aan de koppeling met het Elektronisch Planbord. Goed nieuws: de koppeling is gerealiseerd. Zodra een centralist een ingediende aanvraag heeft goedgekeurd, komt deze rit in het Elektronisch Planbord te staan. Omdat het Elektronisch Planbord met het GMS is gekoppeld staat de rit ook direct in het GMS!

Eerste vragen in het aanvraagformulier

Naast de koppeling met het Elektronisch Planbord hebben Hans en Ruben gewerkt aan de verdere invulling van het aanvraagprotocol. Het datamodel waarin alle vragen, antwoorden en afhankelijkheden staan gedefinieerd kon al worden ingelezen. Nu zijn de eerste vragen met antwoorden ook daadwerkelijk zichtbaar in Ambuplanner. Afhankelijk van het gegeven antwoord krijgt de professionele aanvrager een vervolgvraag passend bij de situatie van de patiënt. Op deze manier wordt er heel gericht uitgevraagd.

Animatie

Ook Jouri heeft hard verder gewerkt aan de animatie. De digitale ontwerpen zijn veelbelovend! Binnenkort hopen we de animatie met jullie te kunnen delen!

Afsluiten met een demo

Zoals altijd eindigen we met een demo. We zijn trots op wat we deze sprint hebben bereikt. In de volgende sprint zullen we een acceptatie omgeving opzetten, zodat Ambuplanner functioneel door ons en meldkamer Haaglanden getest kan worden. Ook gaan we vol enthousiasme verder met het aanvraagprotocol.